Wnioski o preferencyjny zakup węgla na okres do 30 kwietnia 2023 roku

Wnioski o preferencyjny zakup węgla

Wójt Gminy Rościszewo informuje, że można już składać wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych na okres do 30 kwietnia 2023 roku.

Do zakupu preferencyjnego są  uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony to, o ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego do dnia 31 grudnia 2022 r. można powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r.,tj. o część niewykorzystaną w 2022 roku – maksymalnie do ilości 3 ton.

Mieszkańcy Gminy Rościszewo mogą składać wnioski osobiście w Urzędzie Gminy przy ulicy Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo (w godzinach pracy Urzędu) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej:  epuap: /lug6n4m447/skrytka;
e-mail 
gmina@rosciszewo.pl

Formularze wniosków do pobrania w Urzędzie Gminy oraz na stronie www.rosciszewo.pl

WÓJT

(-) Jan Sugajski

Do pobrania:

  1. Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego – wersja edytowalna docx
  2. Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego – wersja pdf