„Remont kapliczek przydrożnych w sołectwie Babiec Rżały” – projekt zrealizowany w ramach MIAS „Mazowsze dla sołectw – 2023”