Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo w 2023 r.

 

Gmina Rościszewo otrzymała dotacje w wysokości 72 900,00 zł na zadanie pn. ,,Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo w 2023r.” Końcowy koszt zadania wyniósł 68 613,48 zł.