1. Informacja dla mężów zaufania o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych
  2. Postanowienie NR 759/2024 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Rościszewo
  3. Postanowienie NR 758/2024 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Rościszewo
  4. Informacja Wójta Gminy Rościszewo z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie bezpłatnych przewozów pasażerskich do lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania położonych na terenie Gminy Rościszewo
  5. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 15 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 5
  6. Postanowienie NR 668/2024 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
  7. Postanowienie NR 644/2024 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rościszewo
  8. Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 13 maja 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
  9. Obwieszczenie Wójta Gminy Rościszewo z dnia 8 maja 2024 r. podające do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
  10. Ogłoszenie – wykaz miejsc na obszarze Gminy Rościszewo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 rokupliki/rosciszewo/20240509110451962.pdf
  11. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego