Rozporządzenie Nr 22 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sierpeckiego,węgrowskiego, ciechanowskiego, sokołowskiego, przsnyskiego, siedleckiego, makowskiego, piaseczyńskiego oraz grójeckiego

 

Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego

————————————————————————————————————————————–

Na podstawie Rozporządzenia Nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPA1) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego, ciechanowskiego, sokołowskiego, ostrowskiego, kozienickiego oraz przasnyckiego zarządza się , co następuje:

Na obszarze zagrożonym z 1km strefą w obrębie obszaru zapowietrzonego wprowadza się dodatkowe środki poprzez zakaz utrzymywania ptaków w zakładach niekomercyjnych (czyli takich, w których ptaki są utrzymywane na potrzeby własne lub jako zwierzęta domowe) dotyczy miejscowości: Puszcza, Pianki, Rumunki – Stara Wieś.

Uprasza się o przestrzeganie i dostosowanie się do w/w zaleceń.

 

————————————————————————————————————————————–

 

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego, ciechanowskiego, sokołowskiego, ostrowskiego, kozienickiego oraz przasnyskiego  zobowiązuje się mieszkańców do ścisłego przestrzegania ukazujących się rozporządzeń i komunikatów przekazywanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, a także inne służby biorące udział w akcji oraz komunikaty ukazujące się w prasie i mediach.

W gminie Rościszewo miejscowości: Komorowo, Kownatka, Kuski, Rościszewo, Nowe Rościszewo, Zamość, Rumunki Chwały, Polik, Lipniki, Rzeszotary-Pszczele, Rzeszotary-Chwały, Rzeszotary-Górtaty, Rzeszotary-Zawady, Września, Ostrów, Rzeszotary-Stara Wieś, Stopin, Borowo, Topiąca, Łukomie Kolonia, Bryski, Babiec Więczanki, Łukomie, Babiec Rżały, Babiec Piaseczny, Nowy Zamość i Śniedzanowo objęte są „OBSZAREM  ZAGROŻONYM”.

Wojewoda Mazowiecki i Mazowiecki Lekarz Weterynarii przypominają o bezwzględnym przestrzeganiu zasad bioasekuracji, poprzez m.in. zabezpieczenie paszy i poideł przed dostępem zwierząt dzikich, stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego mycie rąk wodą z mydłem po każdym kontakcie z drobiem, stosowanie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków w których jest utrzymywany drób. Przetrzymywanie drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach – bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.