Wykaz Sołtysów na terenie Gminy Rościszewo


l.p. Nazwisko i   imię Sołtysa Sołectwa
1 Marzanna Gąsiorowska Babiec Piaseczny
2 Dobiesz Dorota Babiec Rżały
3 Grzembska Barbara Babiec – Więczanki
4 Maciejewska Iwona Borowo
5 Mielczarek Katarzyna Bryski
6 Gawlik Marianna Rzeszotary – Chwały
7 Jaworski Zdzisław Rzeszotary – Gortaty
8 Man Danuta Komorowo
9 Szymaniak Marta Kownatka
10 Malanowski Andrzej Kuski
11 Kowalczyk Janusz Lipniki
12 Siwińska Małgorzata Łukomie
13 Żółtańska Anna Łukomie –Kolonia
14 Kaczorowska Marta Nowe Rościszewo
15 Albrewczyńska Ewa Ostrów
16 Stachurska Katarzyna Polik
17 Kaczorowski Janusz Pianki
18 Kraśniewska Jadwiga Puszcza
19 Strusiński Andrzej Rzeszotary – Pszczele
20 Kacperska Alina Rościszewo
21 Kołodziejska Anna Rumunki – Chwały
22 Puszewski Andrzej Rzeszotary – Stara Wieś
23 Kazimierczak Dorota Stopin
24 Jabłońska Angelika Śniedzanowo
25 Pijankowska Aleksandra Topiąca
26 Myśliński Roman Września
27 Kaczanowska Małgorzata Zamość
28 Karwowski Krzysztof Nowy Zamość
29 Karczewska Barbara

Rzeszotary – Zawady