1. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego
 2. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego
 3. Informacja Wójta Gminy Rościszewo z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie bezpłatnych przewozów pasażerskich do lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania położonych na terenie Gminy Rościszewo
 4. Uchwała Nr 7/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie z dnia 20 marca 2024 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Rościszewo
 5. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Rościszewo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 6. Postanowienie Nr 353/2024 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 7. Postanowienie Nr 319/2024 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rościszewo
 8. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie z dnia 14 marca 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na wójta w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 9. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rościszewo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 10. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie w sprawie terminu losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 11. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie z dnia 13 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10
 12. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie z dnia 13 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9
 13. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie z dnia 13 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1
 14. Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie terminu losowania o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego
 15. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie z dnia 5 marca 2024 r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów na Wójta
 16. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie z dnia 5 marca 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 17. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 18. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
  1. zgłoszenie zamiaru glosowania korespondencyjnego
  2. wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
  3. zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
 19. Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Sierpcu o składzie, siedzibie i terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów
 20. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie o składzie, siedzibie i terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów
 21. Uchwała Nr 2/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 22. Uchwała Nr 1/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 23. Postanowienie Nr 269/2024Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 24. Postanowienie Nr 246/2024 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie
 25. Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
 26. Obwieszczenie Starosty Sierpeckiego z dnia 8 lutego 2024 r. podające do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sierpcu, w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 27. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2024 roku podające do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 28. Obwieszczenie Wójta Gminy Rościszewo z dnia 8 lutego 2024 r. podające do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 29. Obwieszczenie Wójta Gminy Rościszewo z dnia 8 lutego 2024 roku przekazujące do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rościszewie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 30. Ogłoszenie – wykaz miejsc na obszarze Gminy Rościszewo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku
 31. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2023 r. dotyczące podania do publicznej wiadomości Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy