News

Ankieta dla mieszkańców

Ankieta dla mieszkańców W związku z kończącą się perspektywą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety podsumowującej ten okres. Badanie to pozwoli na podsumowanie przeprowadzonych działań z […]

News

Obowiązek dokonywania wpisu w BDO

Przedsiębiorco! odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jesteś zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV co jest możliwe przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego […]

News

Aplikacja mobilna mZUS

  Aplikacja mobilna mZUS   Z bezpłatnej aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS.    Aplikację należy pobierać wyłącznie ze sklepów Google Play oraz App Store. Dla kogo przeznaczona […]

News

Międzygminne porozumienie o współpracy

Międzygminne porozumienie o współpracy Przedstawiciele 26 samorządów – 22 gmin, trzech powiatów ziemskich oraz Płocka, jako miasto na prawach powiatu – podpisali 31 stycznia br. międzygminne porozumienie o współpracy. Płock został „Liderem Porozumienia”, pozostałe powiaty, […]